Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (moreplast UG (limited liability), Hauptstrasse 3, D-67681 Sembach) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede modeltilbagetrækningsformular, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du trækker dig ud af denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), uden at frigives og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtager meddelelse om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Til denne refusion vil vi bruge de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er sket tidligere.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne i et beløb på 200,00. Du skal kun betale for ethvert tab i værdien af varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendige for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktion.

Formular til udtagning af prøver

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

- Til

moreplast UG (begrænset ansvar)
Hovedvej 3
D-67681 Sembach

– I/we (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, som jeg/os har indgået (*) om køb af følgende varer (*)/ levering af følgende tjeneste (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens/forbrugerens navn

- Forbrugerens/forbrugerens adresse

– Forbrugerens/forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af kommunikation på papir)

- Dato

___________
(*) Unøjagtig sletning.