Generelle vilkår og betingelser

vilkår og betingelser i forbindelse med salgskontrakter, der https://moreplast-shop.de gennem platformen

Mellem

moreplast UG (begrænset ansvar)
Hovedvej 3
D-67681 Sembach

- i det følgende benævnt "udbyder" -

Og

brugerne af denne platform, der er omhandlet i afsnit 2 i disse Vilkår, i det følgende benævnt "Kunde/kunde".

Afsnit 1 Anvendelsesområde

For forretningsforbindelsen mellem leverandøren og kunden gælder følgende generelle vilkår og betingelser i deres version, der var gældende på bestillingstidspunktet, udelukkende. Afvigende vilkår og betingelser for kunden accepteres ikke, medmindre udbyderen udtrykkeligt accepterer deres gyldighed skriftligt.

Afdeling 2 Kontraktens indgåelse

(1) Kunden kan vælge produkter fra leverandørens sortiment og afhente dem via "til indkøbskurven" knappen i en såkaldt indkøbskurv. Ved hjælp af knappen "Køb nu" indsender han en bindende ansøgning om køb af varerne i indkøbskurven. Før ordren afsendes, kan kunden til enhver tid ændre og få vist dataene.

(2) Leverandøren sender derefter kunden en automatisk kvittering for modtagelsen med emnet "Bekræftelse af din ordre på moreplast - Butikken for plastprodukter" via e-mail, hvor kundens ordre er angivet igen, og som kunden kan udskrive via "Print" funktion. Kundens ordre (1) repræsenterer tilbuddet om at indgå kontrakten med indkøbsvognens respektive indhold. Kvitteringen for modtagelsen (ordrebekræftelse) repræsenterer udbyderens accept af tilbuddet. Dette opsummerer indholdet af ordren. I denne e-mail eller i en separat e-mail, men senest ved levering af varerne, vil kontraktteksten (bestående af ordre, GTC og ordrebekræftelse) blive sendt af os på et varigt medium (e-mail eller papirudskrift). Teksten i kontrakten gemmes i overensstemmelse med databeskyttelse.

(3) Kontrakten er indgået på de sprog, tysk.

Afsnit 3 Levering, tilgængelighed af varer, betalingsmetoder

(1) Leveringstider angivet af os beregnes fra tidspunktet for vores ordrebekræftelse (afsnit 2 (2) i disse Vilkår), forudsat at købsprisen betales på forhånd.

(2) Hvis det produkt, som kunden har udpeget i ordren, kun er midlertidigt utilgængeligt, skal leverandøren også straks underrette kunden. I tilfælde af en forsinkelse i leveringen på mere end to uger, har kunden ret til at fortryde kontrakten. I dette tilfælde har tjenesteyderen også ret til at løsrive sig fra kontrakten. I den forbindelse vil han straks refundere alle betalinger, der allerede er foretaget af kunden.

(3) Der findes følgende leveringsrestriktioner: Leverandøren leverer kun til kunder, der har deres sædvanlige opholdssted (faktureringsadresse) i et af følgende lande, og som kan angive en leveringsadresse i samme land: Tyskland.

(4) Kunden kan foretage betaling via bankoverførsel, kontant ved levering, PayPal, PayPal Express Checkout.

(5) Betaling af købsprisen skal betales umiddelbart efter aftalens indgåelse. Hvis forfaldsdatoen for betalingen fastsættes i henhold til kalenderen, er kunden allerede i standard ved at gå glip af datoen.

Afdeling 4 Bevarelse af ejendomsretten

Indtil den fulde betaling af købsprisen forbliver de leverede varer leverandørens ejendom.

Afsnit 5 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Alle priser, der er angivet på udbyderens hjemmeside, er inklusive den gældende lovbestemte merværdiafgift.

(2) De tilsvarende forsendelsesomkostninger gives til kunden i ordresedlen og skal bæres af kunden, for så vidt som kunden ikke gør brug af en eventuel fortrydelsesret.

Afdeling 6 Garanti for materialefejl

(1) Tjenesteyderen er ansvarlig for væsentlige mangler i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser, navnlig § 434 ff. Bgb. Garantiperioden for varer leveret af leverandøren er 12 måneder for iværksættere.

Afdeling 7 Ansvar

(1) Krav fra kunden om skader er udelukket. Udelukket fra dette er erstatningskrav fra kunden som følge af skade på liv, krop, helbred eller fra overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinal forpligtelser) samt ansvar for andre skader, som er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse af udbyderen, hans juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at nå kontraktens mål.

(2) I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, er udbyderen kun ansvarlig for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, hvis den blot er forårsaget af uagtsomhed, medmindre det er et erstatningskrav fra kunden som følge af skade på liv, krop eller helbred.

(3) Begrænsningerne i stk. 1 og 2 gælder også for tjenesteyderens retlige repræsentanter og stedfortrædende agenter, hvis der gøres krav gældende direkte mod dem.

(4) Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke.

Afsnit 8 Bemærkninger om databehandling

(1) Udbyderen indsamler data fra kunden i forbindelse med behandlingen af kontrakter. Den overholder navnlig bestemmelserne i den føderale databeskyttelseslov og telemedieloven. Uden kundens samtykke vil udbyderen kun indsamle, behandle eller bruge kundens lager- og brugsdata, i det omfang dette er nødvendigt for behandlingen af kontraktforholdet og til brug og fakturering af telemedier.

(2) Uden kundens samtykke vil udbyderen ikke bruge kundens data til reklame-, markeds- eller opinionsforskning.

Afdeling 9 Afsluttende bestemmelser

(1) Aftaler mellem leverandøren og kunden er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer og international privatret.

(2) For så vidt som kunden er en handlende, en offentlig retlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er værnetinget for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem kunden og udbyderen, udbyderens hjemsted.

(3) Kontrakten er fortsat bindende, selv i tilfælde af retlig ineffektivitet af enkelte punkter i de resterende dele. Lovbestemmelserne træder i stedet for de ineffektive punkter, hvor sådanne foreligger. For så vidt som dette ville udgøre en urimelig modgang for en kontraherende part, vil kontrakten imidlertid blive virkningsløs som helhed.

Alternativ tvistbilæggelse i overensstemmelse med artikel 14 sek.

Europa-Kommissionen stiller en platform til onlinekonfliktløsning (OTB) til rådighed, som du kan finde under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi er ikke forpligtet og uvillige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans.